دانلود
راهنمای برنامه SAMT2000

حجم فایل: 10654535

توضیحات: راهنمای برنامه SAMT2000 در برگیرنده کلیه امکانات این نرم افزار بوده و مطالعه آن قبل از کار با نرم افزار SAMT ضروری است. در این راهنما علاوه بر تشریح کلیه منوهای برنامه ؛ مثالهای متعددی در بکارگیری بخشهای مختلف برنامه آورده شده است.

دریافت