آموزش
ویودیوهای آموزشی نرم افزار SAMT

در این مجموعه ویدیوهای آموزشی کلیه مراحل کار با نرم افزار SAMT2000 به اجمال تشریح می شود. این مراحل عبارتند از آماده کردن فایل ورودی برنامه SAMT2000 ، بازکردن فایل ورودی ، معرفی تیرهای سراسری ، معرفی الگوهای آرماتورگذاری طبقات ، معرفی دیوارهای برشی ، معرفی مشخصات دیوارهای برشی ٰ، اجرای برنامه  « ادامه متن »

سمینار بهسازی لرزه ای

سمینار بهسازی لرزه ای بخش یک - بهسازی ساختمان فلزی بخش دو - بهسازی لرزه ای ساختمان بتنی   « ادامه متن »

مقالات

در این بخش مقالات آموزشی در خصوص زمینه های مختلف مهندسی عمران با گرایش عمدتا سازه و زلزله جهت دانلود علاقمندان ارائه می شود. امید است کلیه کاربران گرامی با انعکاس نقطه نظارت خود از بخش تماس با ما ، در ارتقاء این بخش ما را یاری دهند.   جزوه - نکات ویژه نرم افزارهای مهندسی  عمران « ادامه متن »

ویدیوهای آموزشی نرم افزار ETABS ( نسخه 9.72)

ویدیوهای آموزشی نرم افزار  ETABS     در این سری از ویدیوهای آموزشی استفاده از نرم افزار ETABS بصورت ساده آموزش داده می شود.       درس 1- مقدمه   درس 2- شروع مدل سازی   درس 3- معرفی خواص مصالح    درس 4- معرفی مشخصات آرماتورها    درس 5- معرفی مقاطع ستونها    درس 6- معرفی مقاطع تیرها    « ادامه متن »

نمونه ویدیوهای آموزش ETABS

نمونه ویدیوهای آموزش ETABS   درس 1 - مقدمه درس 2- شروع مدل سازی درس 3- خواص مصالح درس 4- معرفی مشخصات آرماتورها « ادامه متن »