آخرین تغییرات
کادر بندی A4 , A3 نقشه ها

کادر بندی A4 , A3 نقشه ها   کادربندی و قراردادن نقشه ها در کادر های A4 و A3 یکی از قابلیتهای جدیدی است که به نرم افزار ترسیم نقشه های بتنی SAMT2000 افزوده شده است. برنامه بطور خودکار اقدام به تشخیص اندازه نقشه نموده و آنرا در کادر A4 یا A3 متناسبا قرار می دهد. این امر سبب کاهش وقت , هزینه و افزایش سرعت تهیه نقشه های دفاتر مهندسی می گردد. « ادامه متن »

خاموت تک ساق

خاموت تک ساق   امکان معرفی خاموتهای تک ساق علاوه بر خاموتهای محیطی متعارف در برنامه SAMT وجود دارد. برای اینکار  می توان از منوی Options گزینه Bars را انتخاب و در کادر تبادلی ظاهر شده در بخش  Options of Section of Columns گزینه خاموت تک ساق را انتخاب نمود. توجه داشته باشید که پیش فرض برنامه استفاده از خاموتهای محیطی متعارف با دو ساق است. « ادامه متن »

آیین نامه کانادا

آیین نامه کانادا- قابلیت خواندن آیین نامه طراحی سازه های بتنی کانادا CAS به نرم افزار SAMT اضافه شده است. در این حالت برنامه قادر است خروجی های طراحی اعضای بتنی برمبنای آیین نامه کانادا را خوانده و ترسیم نمایید. شایان ذکر است بعضی از طراحان به جهت نزدیکی آیین نامه ایران با کانادا از این آیین نامه برای طراحی اعضای بتنی استفاده می کنند. « ادامه متن »

افزودن قابلیت تعداد آرماتور طولی ستونها

افزودن قابلیت تعداد آرماتور طولی ستونها - با افزودن این قابلیت  برنامه SAMT قادر است  تا حداکثر 16 آماتور طولی در هر وجه ستون و در مجموع 48 آرماتور طولی را  بهمراه کلیه خاموتهای مربوطه ترسیم و متره نمایید. این تعداد آرماتور طولی در مقطع ستونهای بتنی عملا اکثر قریب به اتفاق  پروژه های عملی را پوشش می دهد. « ادامه متن »

آرماتور گونه

افزودن آرماتورهای پیچشی بروی گونه های تیرهای عمیق - در این قابلیت برنامه SAMT برای تیرهای با عمق 60Cm الی 90Cm یک جفت و برای تیرهای با عمق بیش از 90Cm دو آرماتور گونه یا میانی؛ هم اندازه آرماتورهای فوقانی تیر به مقطع اضافه می کند. شکل زیر مسیر دسترسی به این گزینه را در منوی Options نشان میدهد.      « ادامه متن »

پوشش بتن

افزودن قابلیت انتخاب پوشش بتن برای مقاطع تیر ؛ ستون و دیوار برشی -   با استفاده از این قابلیت می توان مقدار پوشش بتن را برای مقاطع مختلف تیر؛ ستون و دیوار برشی متناسب با مقادیر آیین نامه انتخاب و معرفی نمود. شکل زیر مسیر دستیابی به این گزینه را نشان می دهد.     « ادامه متن »