نرم افزار
قابلیت های نرم افزار SAMT2000

پاره ای از قابلیت های نرم افزار SAMT عبارتند از:         سازگار با ویندز XP, Vista و نسخه های  32 و 64 بیتی    8,10 , Windows 7   قابلیت دریافت الگوی آرماتور گذاری کلیه طبقات ساختمان و ارائه تعداد و سایز آرماتور برای کلیه تیرهای سراسری بر اساس نتایج طراحی قابلیت دریافت اندازه های مختلف آرماتورها تقویتی برای تیرهای « ادامه متن »

مراحل کار با نرم افزار SAMT2000

    برنامه SAMT قابلیت دریافت فایل ورودی را از برنامه ETABS داشته و پس از پردازش اطلاعات ورودی و دریافت مشخصات مربوطه از کاربر و کنترل ضوابط آیین نامه ؛ فایل خروجی نقشه ها را برای برنامه AUTOCAD آماده می کند. مراحل کار با نرم افزار SAMT را می تواند مطابق روند نماهای زیر بیان نمود:   مراحل سه گانه کار با نرم افزار SAMT « ادامه متن »

نقشه های خروجی

نمونه نقشه های خروجی نرم افزار SAMT2000 در زیر نشان داده شده است.     پلان ستونگذاری و دیوار برشی   مقطع طولی و عرضی ستون به همراه جدول متره کل ستونها   جزئیات مقطع طولی و عرضی ستون نمونه به همراه آرماتورهای مربوطه       پلان تیرریزی طبقات       « ادامه متن »