کادر بندی A4 , A3 نقشه ها

کادر بندی A4 , A3 نقشه ها

 

کادربندی و قراردادن نقشه ها در کادر های A4 و A3 یکی از قابلیتهای جدیدی است که به نرم افزار ترسیم نقشه های بتنی SAMT2000 افزوده شده است. برنامه بطور خودکار اقدام به تشخیص اندازه نقشه نموده و آنرا در کادر A4 یا A3 متناسبا قرار می دهد. این امر سبب کاهش وقت , هزینه و افزایش سرعت تهیه نقشه های دفاتر مهندسی می گردد. در عین حال بخش عنوان نقشه با قابلیت های :

 

1-     شماره گذاری تمامی شیت های نقشه توسط خود برنامه

2-     درج خودکار موضوعات تمامی شیت های نقشه توسط خود برنامه

3-     تطبق طول هوشمند عناوین در کادرها مربوطه

4-     در نظر گرفتن فضای لازم جهت امضای الکترونیکی در نقشه ها


به آن اضافه شده است.