کادر بندی A4 , A3 نقشه ها

کادر بندی A4 , A3 نقشه ها

 

ادربندی و قراردادن نقشه ها در کادر های A4 و A3 یکی از قابلیتهای جدیدی است که به نرم افزار ترسیم نقشه های بتنی SAMT2000 افزوده شده است. برنامه بطور خودکار اقدام به تشخیص اندازه نقشه نموده و آنرا در کادر A4 یا A3 متناسبا قرار می دهد. این امر سبب کاهش وقت , هزینه و افزایش سرعت تهیه نقشه های دفاتر مهندسی می گردد.