خاموت تک ساق

خاموت تک ساق

 

امکان معرفی خاموتهای تک ساق علاوه بر خاموتهای محیطی متعارف در برنامه SAMT وجود دارد. برای اینکار  می توان از منوی Options گزینه Bars را انتخاب و در کادر تبادلی ظاهر شده در بخش  Options of Section of Columns گزینه خاموت تک ساق را انتخاب نمود. توجه داشته باشید که پیش فرض برنامه استفاده از خاموتهای محیطی متعارف با دو ساق است.