مقالات

در این بخش مقالات آموزشی در خصوص زمینه های مختلف مهندسی عمران با گرایش عمدتا سازه و زلزله جهت دانلود علاقمندان ارائه می شود. امید است کلیه کاربران گرامی با انعکاس نقطه نظارت خود از بخش تماس با ما ، در ارتقاء این بخش ما را یاری دهند.

 

جزوه - نکات ویژه نرم افزارهای مهندسی  عمران

فایل ضمیمه برای درس نرم افزارهای مهندسی عمران از کتاب "تحلیل و طراحی ساختمان ها با استفاده از ETABS - جلد 1" تهیه شده است

 

 

 مقاله - بررسی تاثیرات مدلسازی سقف تیرچه و بلوک بر انحراف جانبی و طراحی قابهای بتن مسلح

 در این مقاله مدلسازی رایج سقف تیرچه و بلوک در نرم افزار ETABS بررسی شده است. از آنجاییکه در اکثر قریب به اتفاق موارد سقف تیرچه و بلوک با استفاده از گزینه Deck در نرم افزار مدل می شود توس برنامه المان غشایی برای آن در نظر گرفته شده و لذا از ظرفیت خمشی سقف تیرچه و بلوک صرف نظر می شود. این امر علاوه بر آنکه از مشارکت سختی سقف تیرچه و بلوک در سختی جانبی و کنترل انحراف جانبی جلوگیری می کند سبب عدم طرفیت باربری برای بارهای قائم و ارائه تغییرمکانهای غیر واقعی می شود.

 

 

 

مقاله - میراگرهای اصطکاکی دورانی و نقش آنها در استهلاک انرژی زلزله وارد بر سازه

 در این رفتار میراگرهای اصطکاکی دورانی تشریح شده و پارامترهای موثر بر رفتار آنها و نهایتا نقش آنها در استهلاک انرژی وارد به سازه مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

Assessment of FEMA356 nonlinear static procedure and modal pushover analysis for seismic evaluation of buildings

در این مقاله روش تحلیل استاتیکی غیرخطی ارائه شده در FEMA356 که عینا در دستور العمل بهسازی لرزه ای (نشریه 360) ما نیز آمده است، با روش تحلیل بار افزون مودال که علاوه بر مشارکت مد اول از سایر مدهای تحلیل نیز استفاده می کند، قیاس شده است. برای کنترل نتایج تحلیل غیرخطی دینامیکی مبنای صحت سنجی روشهای فوق بوده است.

 

 

 

 

 

 

EVALUATION OF SEISMIC BEHAVIOUR OF MASONRY INFILLS IN RC FRAME BY PUSHOVER ANALYSIS

 

 

 

 

 

 

 

 

Prototype and Scaled Computational Model Behavior for RC Frame with Masonry Infill Walls