قابلیت های نرم افزار SAMT2000

پاره ای از قابلیت های نرم افزار SAMT عبارتند از:

 

 

 


 

سازگار با ویندز XP, Vista و نسخه های  32 و 64 بیتی    8,10 , Windows 7

 

قابلیت دریافت الگوی آرماتور گذاری کلیه طبقات ساختمان و ارائه تعداد و سایز آرماتور برای کلیه تیرهای سراسری بر اساس نتایج طراحی

قابلیت دریافت اندازه های مختلف آرماتورها تقویتی برای تیرهای سراسری

قابلیت دریافت اندازه و فاصله آرماتورهای طولی و عرضی دیوارهای برشی

کنترل ضوابط آیین نامه بتن ایران آبا

 محیط کاملا گرافیکی داخل برنامه برای بررسی نتایج طراحی و آماده سازی جهت ترسیم خودکار در نرم افزار AutoCad 

 ترسیم پلان آکس بندی، ستون گذاری و پلان تیرریزی کلیه طبقات در محیط نرم افزار AutoCad

 ترسیم جهت تیرچه ریزی در پلان طبقات در محیط نرم افزار AutoCad

 ترسیم آرماتورهای تقویتی فوقانی و تحتانی در پلان تیرریزی کلیه طبقات در محیط نرم افزار AutoCad

 ترسیم مقاطع طولی و عرضی کلیه ستونها و تیرها در محیط نرم افزار AutoCad

 ترسیم مقاطع طولی و عرضی کلیه دیوارهای برشی در محیط نرم افزار AutoCad

 

 ترسیم و شماره گذاری کلیه آرماتورهای طولی و عرضی تیرها و ستونها به همراه جداول متره آرماتورها برای کلیه تیرها و ستونها


ترسیم پلان فنداسیون به همراه آرماتورهای تقویتی مربوطه (جدید)


ترسیم مقاطع عرضی فنداسیون (جدید)