خرید

 

 

 

 

 

 

 

ویژه فروش نرم افزار SAMT2000 :

1- مبلغ نرم افزار کامل ترسیم نقشه های سازه SAMT2000 معادل 3 میلیون تومان می باشد.


 لطفا جهت خرید نرم افزار SAMT2000 مبلغ مورد نظر را به شماره کارت "5022291081253096 "  بانک پاسارگاد بنام حمیدرضا خوشنود واریز و اطلاعات زیر را تکمیل و دگمه ارسال را فشار داده تا در اسرع وقت نسبت به ارسال قرارداد و بسته نرم افزاری اقدام گردد.