درباره ما

بی شک یکی از نیازهای مبرم جامعه مهندسی ساختمان کشور کمبود نرم افزارهای تحلیل ، طراحی و ترسیم سازه می باشد. اینکه آيين نامه فولادی و بتنی کشورمان هنوز توسط هیچ برنامه مطرحه ای پشتیبانی نمی شود خود نشان از راه دراز پیش رو دارد. شرکت گراف سازه با بسط نرم افزار ترسیم خودکار سازه ها SAMT سعی در  ایفای نقش کوچکی در این عرضه دارد.

امید است کاربران گرامی و کلیه علاقمندان ما را با ارائه نقطه نظرات خود در این راه یاری نمایند.